Wiskunde

Getallenkennis deel 1

leerdoelen

 • getallen tot 10 000 000 lezen en schrijven.
 • de waarde van elk cijfer in een getal bepalen.
 • getallen van de getallenas aflezen.
 • getallen op de getallenas plaatsen.
 • getallen afronden.
 • tellen, terugtellen en doortellen met sprongen.
 • getallen samenstellen met gegeven cijfers.
 • getallen vergelijken en ordenen.
 • getalpatronen herkennen en aanvullen.
 • getallen in woorden geschreven noteren in cijfer.
 • begrippen als helft, dubbel, natuurlijk getal, geheel getal, even, oneven… correct gebruiken. 
 • een breuk nemen van een grootheid en een hoeveelheid.
 • breuken op een getallenas plaatsen.
 • gelijkwaardige breuken opzoeken.
 • stambreuken vergelijken.
 • breuken met dezelfde teller maar verschillende noemer vergelijken.
 • breuken met de zelfde noemer vergelijken.breuken omzetten naar gemengde getallen.
 • begrippen breuk, breukstreep, teller, noemer, ongelijknamige breuk, gelijknamige breuk, stambreuk, gelijkwaardige breuk, geheel, echte breuk, onechte breuk, gemengd getal gebruiken. 
 • breuken gebruiken als verhouding, operator en getal.
 • breuken aflezen van de getallenas.
 • breuken plaatsen op de getallenas.
 • breuken als kans gebruiken.
 • breuken gelijknamig maken.
 • gelijkwaardige breuken zoeken. 
 • breuken vereenvoudigen.
filmpjes
 1. Breuken: Welke soorten breuken bestaan er? Hoe kan ik breuken vereenvoudigen? Hoe plaats ik breuken op een getallenas?
 2. Breuken: Hoe neem ik een breuk van een getal?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten