WO

Geschiedenis

Democratie

leerdoelen

 • Ik kan de werking van de democratie uitleggen.
 • Ik kan de belangrijkste bestuursorganen en hun rol beschrijven.
 • Ik kan het bestuur van ons land schematisch voorstellen.
 • Ik herken de gelijkenis in opbouw tussen de lokale, nationale en internationale besturen.
 • Ik ken de gewesten en gemeenschappen in België.
 • Ik ken de officiële talen in België.
 • Ik kan de taalgrens aanduiden op een kaart.
 • Ik kan internationale organisaties opnoemen.
 • Ik kan de doelen van enkele grote internationale organisaties beschrijven.
 • Ik kan uitleggen dat grote problemen op verschillende niveaus een andere aanpak vragen.
 • Ik kan een mening formuleren over kinderrechten.
 • Ik ken verschillende kinderrechten.
filmpjes


Geen opmerkingen:

Een reactie posten